ДАР БОРАИ ТАКМИЛИ МИНБАЪДАИ АНДОЗҲОИ ЗАХИРА ВА АНДОЗИ АМВОЛ

Бо мақсади такмили минбаъдаи андозбандии амвол ва қитъаҳои замин, ҷорӣ намудани усулҳои замонавии баҳогузорӣ ва баҳисобгирии онҳо, баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин ва захираҳои об, канданиҳои фоиданоке, ки аз қаъри замин гирифта мешаванд, инчунин минбаъд баланд бардоштани мустақилии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо:

Бо мақсади такмили минбаъдаи андозбандии амвол ва қитъаҳои замин, ҷорӣ намудани усулҳои замонавии баҳогузорӣ ва баҳисобгирии онҳо, баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин ва захираҳои об, канданиҳои фоиданоке, ки аз қаъри замин гирифта мешаванд, инчунин минбаъд баланд бардоштани мустақилии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо:
1. Бо пешниҳоди Девони Вазирон дар бораи аз 1 январи соли 2021 ҷорӣ кардани тартибе розигӣ дода шавад, ки мутобиқи он:
Ҷоқарги Кенеси Ҷумҳурии Қароқалпоқистон ва Шӯрои депутатҳои халқи вилоятҳо ставкаи андози заминро барои заминҳои ғайрикишоварзӣ дар қисмати ноҳияҳо ва шаҳрҳо вобаста ба рушди иқтисодии онҳо дар асоси ставкаҳо, ки Кодекси андоз бо истифодаи коэффитсиентҳои аз 0,5 то 2,0 кам ва зиёдшаванда муайян мекунад барқарор менамояд;
Шӯроҳои вакилони халқи ноҳияҳо ва шаҳрҳо ҳақ доранд коэффисиентҳои кам ва зиёдшавандаро ба миқдори аз 0,7 то 3,0 ба ставкаи андози замин барои заминҳои ғайрикишоварзӣ, ки аз ҷониби Ҷоқарги Кенгеси Ҷумҳурии Қароқалпоқистон ва шӯроҳои депутатҳои халқи вилоятҳо муқаррар шудааст,  дар шаҳри Тошканд – ба ставкае, ки  Кодекси андоз дар қисмати квартал, мавзеъ, маҳалла, кӯчаҳои воқеъ дар қаламрави онҳо муайян кардааст, ҷорӣ намояд.
2. Вазорати молия (Т.А. Ишметов) ҳангоми таҳияи лоиҳаи қонун дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Кодекси андоз ставкаҳои андози заминро дар қисмати минтақаҳои ҷумҳурӣ пешбинӣ намояд. Ҳамзамон, бо мақсади пешгирии якбора боло рафтани бори андоз дар соли 2021 муқаррар намояд, ки:
маблағи андози замин, ки аз шахсони воқеӣ ситонида мешавад (ба истиснои соҳибкорони инфиродӣ) набояд аз миқдори андози дар соли 2020 ситонидашуда бештар аз 1,3 маротиба зиёд бошад;
маблағи андоз аз амволи шахсони ҷисмонӣ, ки дар асоси арзиши кадастрии дар соли 2018 муайянгардида ҳисоб карда шудаанд, наметавонад аз андозаи андози барои соли 2020 ҳисобшуда зиёда аз 1,3 маротиба зиёд бошад.
3. Самтҳои асосии сиёсати андоз, ки Вазорати молия дар соҳаи такмили андозҳои захираҳо ва андози амвол дар соли 2021 таҳия кардааст, тасдиқ карда шаванд, ки инҳоро пешбинӣ менамояд:
муттаҳидсозии тартиби андозбандии заминҳои кишоварзӣ ба воситаи ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои кишоварзии меваву сабзавотпарварӣ паҳн кардани тартиби ҳисоб кардани андози замин аз рӯи арзиши меъёрии заминҳои кишоварзӣ ва коэффитсиентҳо вобаста ба маҳал ва намудҳои киштшудаи зироатҳо, бо муқаррар кардани меъёри андози замин ҳамчун барои замини таъиноти кишоварзӣ;
хориҷ кардан аз объекти андозбандии андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ қитъаҳои замине, ки барои нигоҳдории ҳамаи намудҳои партовҳо ва хориҷ кардани онҳо ҷудо карда шудаанд;
муайян кардани пойгоҳи андозбандишавандаи андоз барои истифодаи захираҳои об барои шахсони ҳуқуқие, ки обро дар раванди истеҳсолӣ барои агрегатҳои хунуккунӣ (турбинаҳо) истифода мебаранд, дар асоси фарқияти ҳаҷми обе, ки аз обанборҳои табиӣ гирифта шудааст ва ба обанборҳои табиӣ рехта шудааст, дар сурати мавҷуд будани ҳисобкунакҳои обӣ;
нигоҳ доштани ставкаҳои андоз барои истифодаи захираҳои об дар сатҳи соли 2020 барои корхонаҳои хидматрасонии коммуналӣ, дар қисмати ҳаҷми обе, ки барои обёрии заминҳои кишоварзӣ ва зиёд гардондани (парвариши) моҳӣ, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ истифода мешавад, —муқаррар кардани меъёри ягонаи андоз ба миқдори  40 сӯм барои 1 метри мукааб;
ҷорӣ намудани тартиби алоҳидаи баҳисобгирии ҳаҷми захираҳои об, ки бо мақсадҳои гуногун бо мақсади ҳисобкунии андоз барои истифодаи захираҳои об истифода мешаванд;
муқаррар намудани тартиби ба мақомоти хидмати андози давлатӣ пешниҳод кардани ҳисобот дар бораи ҳаракати захираҳои канданиҳои фоиданок дар шакли электронӣ тавассути ӯтоқи шахсии андозсупоранда, ҳамзамон бо пешниҳоди ҳисоботи солонаи андоз оид ба андоз барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ.
Кумитаи давлатии геология ва захираҳои минералӣ (Б.Ф. Исломов) дар асоси мониторинги литсензияҳо барои истихроҷи маъданҳои дар қаламрави ҷумҳурӣ додашуда, ба Вазорати молия оид ба муқаррар намудани меъёрҳои андоз барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ пешниҳодҳо тақдим намояд.
4. Ба Кумитаи давлатии андоз ҳуқуқ дода шавад, ки дар доираи ҳайати штатии раёсатҳои андози вилоятӣ то 3 воҳиди штатии маркшейдерҳо бо хариди таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳати назорати эътимоднокии маълумоти геологӣ-маркшейдерӣ, ки ба истеҳсоли (истихроҷи) воқеии канданиҳои фоиданок татбиқ карда мешаванд ва оиди талафоти зиёдатии канданиҳои фоиданок ҷалб намояд.
Ба мақомоти хадамоти давлатии андоз ваколат дода шавад, ки дар мақомоти ваколатдор ва судҳо масъалаи бекор кардан ё боздоштани иҷозатнома дар сурати мунтазам вайрон кардани қонунгузории андоз аз ҷониби истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ ва (ё) пешниҳод накардани ҳисоботи ҳаракати захираи канданиҳои фоиданок ташаббус зоҳир намояд.
5. Маблағи пардохт аз ҷониби субъектҳои соҳибкории КВД «Ҳавфсиз дарё» аз 1 январи соли 2021 аз 2 то 0,1 фоизи арзиши ҳисобшуда дар рӯзи бастани шартнома барои 1 метри мукааб маводи регу шағал, ки дар натиҷаи тозакунии каналҳои дарё ба даст оварда шудааст, ба истисноии ҳудуди шаҳри Тошканд ва вилояти Тошканд кам карда шавад.
Вазорати молия (Т.А. Ишметов) якҷоя бо идораҳои манфиатдор меъёрҳои андозро барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ барои маъданҳои ғайриметаллӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити иловагӣ барои азхудкунии конҳои маъданҳои ғайриметаллӣ ва таъмини самараноки истихроҷи онҳо аз нав дида барояд.
6. Вазорати молия (Ишметов Т.А.) якҷоя бо Кумитаи давлатии андоз, Вазорати рушди иқтисод ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, дигар вазорату идораҳои манфиатдор бо назардошти таҷрибаи беҳтарини хориҷӣ ба муҳлати то 1 июли соли 2021 ба Девони Вазирон пешниҳодҳоро оид ба андозбандии хоҷагии ҷангал, хоҷагиҳои моҳидорӣ ва шикор, инчунин боғҳои ҷангал тақдим намояд.
7. Бо пешниҳоди Вазорати молия ва Кумитаи давлатии андоз дар бораи марҳила ба марҳила ҷорӣ намудани механизми ҳисобкунии андози амвол ва андози замин аз рӯи арзиши кадастрӣ, ки ба арзиши бозории объектҳои амволи ғайриманқул (биноҳо, иншоот ва замин) наздик карда шудааст, розигӣ дода шавад.
Муайян карда шавад, ки татбиқи механизми ҳисобкунии андози амвол ва андози замин дар асоси арзиши кадастрӣ, ба арзиши бозории амволи ғайриманқул наздиккардашуда, дар ду марҳила сурат мегирад:
дар марҳилаи аввал (солҳои 2021–2023) – барои объектҳои ҷудогонаи амволи ғайриманқули фонди манзил (манзилҳо, хонаҳои истиқоматии инфиродӣ, хонаҳои деҳа), инчунин қитъаҳои замин, ки ин объектҳо ишғол кардаанд;
дар марҳилаи дувум (солҳои 2022-2024) — барои объектҳои инфиродии ғайриманқул, инчунин қитъаҳои замин, ки ин объектҳо ишғол кардаанд.
8. Девони Вазирон (Ж.А. Қӯчкоров), Вазорати молия (Т.А. Ишметов), Кумитаи давлатии андоз (Ш.Д. Кудбиев), бо ҷалби корбастҳои хориҷӣ дар ҳолати зарурӣ ва пардохти хизмати онҳо аз ҳисоби маблағи Буҷети давлатӣ, инҳоро таъмин намоянд:
а) ҷалби қарзи имтиёзноки Бонки ҷаҳонӣ барои навсозии низоми бақайдгирии системаи амволи ғайриманқул ва кадастр;
б) якҷоя бо коршиносони ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ коркард намудан ва то 1 апрели соли 2021 ба Девони Вазирон пешниҳод намудани “Харитаи роҳ” оид ба такмили минбаъдаи андозбандии амволи ғайриманқул, ки ба ҷои андози амвол ва андози замин ҷорӣ намудани андози манзилро пешбинӣ мекунад;
в) унификатсияи тартиби андозбандии объектҳои амволи ғайриманқул (биноҳо, иншоот ва қитъаҳои замин) дар асоси арзиши кадастрӣ ва таъиноти объект, на аз рӯи мансубияти он ба шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ ва ҷорӣ намудани меъёри адвалории андози замин;
г) бо тартиби муқарраршуда ворид намудани лоиҳаҳо:
то 1 августи соли 2021 — қарори ҳукумат дар бораи такмили тартиби кадастрии объектҳои амволи ғайриманқули фонди манзил, бо диққати махсус додан ба ҳадди наздикшавии арзиши кадастрӣ ба арзиши бозории объектҳо ва ҷорӣ кардани тартиби кадастрӣ (бозорӣ) -и замин, ки объектҳои сохтмони манзили инфиродӣ ишғол кардаанд ва хидматрасонии бинои истиқоматӣ;
то 1 ноябри соли 2021 — қарори ҳукумат дар бораи ҷорӣ намудани механизми муайян кардани арзиши кадастрӣ, ки ба қадри имкон ба арзиши бозории амволи ғайриманқул ва қитъаҳои замин, ки ин объектҳо ишғол кардаанд, наздик карда шудаанд;
то 1 декабри соли 2021 — таҳрири нави Кодекси замин, ки таснифкунандаи намудҳои истифодаи иҷозатдодашудаи қитъаҳои замин ва асосҳои қатъи ҳуқуқро ба онҳо пешбинӣ менамояд;
д) гузаронидани таҷриба дар солҳои 2021–2022 барои муайян кардани арзиши кадастрии объектҳои амволи ғайриманқул, ки ба арзиши бозорӣ вобаста аз истифодаи қитъаҳои замин ва таъиноти объектҳои сохтмони асосӣ дар минтақаҳои зерини “пилотӣ”-и ҷумҳурӣ асос ёфтаанд:
объектҳои амволи ғайриманқули таъиноти истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ (тиҷоратӣ) — ноҳияи Мирзо Улуғбеки шаҳри Тошканд;
объектҳои таъиноти саноатӣ — шаҳри Навоии вилояти Навоӣ;
минтақаҳои фароғатӣ ва объектҳои ҳудудҳои махсус ҳифзшаванда — ноҳияи Бӯстонлиқи вилояти Тошканд;
объектҳои таъиноти кишоварзӣ — ноҳияи Рометани вилояти Бухоро.
Вазорати молия дар асоси ҳисобҳои асосноки Кумитаи давлатии андоз аз Буҷаи давлатӣ барои баргузории баҳодиҳии объектҳои амволи ғайриманқули ба шахсони ҳуқуқӣ ва ҷисмонӣ тааллуқдошта дар давоми солҳои 2021–2024 маблағ ҷудо кунад.
9. Агентии кадастри назди Кумитаи давлатии андоз (Х.С. Турахӯҷаев) то 1 январи соли 2022 методологияи муайян кардани арзиши кадастрии амволи ғайриманқулро дар асоси арзиши бозории онҳо таҳия намуда, системаи иттилоотиро барои ташкили пойгоҳи маълумотҳои пурра ва боэътимоди объектҳои амволи ғайриманқул, ки ба ҳар як мулкдор (истифодабаранда) тааллуқ дорад ва баргузории баҳодиҳии хушсифати объектҳои амволи ғайриманқулро бо назардошти арзиши бозории онҳо таҳия намояд.
10. Дар сархати панҷуми банди 1 қарори Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 29 августи соли 2020 № ҚП-4816 «Дар бораи чораҳо оид ба дастгирӣ ва баланд бардоштани самаранокии соҳаи моҳидорӣ» пас аз калимаҳои «захираҳои об» калимаҳои «соли 2020» илова карда шаванд.
11. Вазорати молия (Т.А. Ишметов) якҷоя бо идораҳои манфиатдор дар муддати як моҳ ба Девони Вазирон оид ба тағйирот ва иловаҳо ба қонунгузорӣ, ки аз ин Фармон бармеоянд, пешниҳод тақдим намояд.
12. Назорати иҷрои Фармони мазкур ба зиммаи Сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон А.Н.Арипов гузошта шавад.

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон  
Ш. МИРЗИЁЕВ

Шаҳри ТОШКАНД, 
3 декабри соли 2020.

ТАФСИРИ ХУДРО ГУЗОРЕД: