ДАР БОРАИ ЧОРАҲО ОИД БА ТАЪМИНИ ИҶРОИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН «ДАР БОРАИ БУҶАИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2021»

Бо мақсади таъмини иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои соли 2021»:

Бо мақсади таъмини иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои соли 2021»:
1. Миқдори музди меҳнати кормандони муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷавӣ ва стипендия аз 1 феврали соли 2021-ум 1,1 маротиба зиёд карда шавад.
Аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон:
музди меҳнати ҳадди ақалл дар як моҳ – 747 300 сӯм;
андозаи ҳисобшудаи асосӣ — 245 000 сӯм;
андозаи кӯмакпулӣ барои оилаҳое, ки кӯдакони то 14-сола доранд, кӯмакпулиҳо оид ба нигоҳубини кӯдак то синни дусолагӣ, кӯмаки моддӣ ба оилаҳои камбизоат, инчунин кӯмаки яквақтаи моддӣ ба оилаҳои ниёзманд дар Ҷумҳурии Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм тибқи замимаи № 1 муқаррар карда шавад.
2. Андозаи ниҳоии ҷудокунии маблағ аз буҷа барои маъмурони маблағҳои буҷети сатҳи дуюм барои соли 2021 мувофиқи замимаи № 2 тасдиқ карда шавад.
3. Кумитаи давлатии андоз, Кумитаи давлатии гумрук, Вазорати молия, Шӯрои вазирони Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, ҳокимиятҳои вилоятҳо ва шаҳри Тошканд барои иҷрои дурнамои даромади Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои соли 2021, ки дар замимаи № 3 ин қарор оварда шудааст, тамоми чораҳои заруриро андешанд.
4. Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2021 даромади андози иҷтимоӣ ба таври зайл тақсим карда мешаванд:
а) оид ба ташкилотҳои буҷетӣ:
ба Фонди нафақаи ғайрибуҷавӣ — 99,2 фоиз;
ба Фонди давлатии мусоидат ба шуғл — 0,4 фоиз;
ба Шӯрои Федератсияи иттифоқҳои касабаи Ӯзбекистон — 0,4 фоиз;
б) оид ба пардохткунандагони дигар:
ба Фонди нафақаи ғайрибуҷавӣ — 98,4 фоиз;
ба Фонди давлатии мусоидат ба шуғл — 0,8 фоиз;
ба Шӯрои Федератсияи иттифоқҳои касабаи Ӯзбекистон — 0,8 фоиз.
5. Рӯйхати андозсупорандагони калон, андози даромад, ки аз онҳо пурра ба буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон фиристода мешавад, мувофиқи замимаи №4  тасдиқ карда шавад.
6. Дар буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, буҷетҳои вилоятии вилоятҳо ва буҷаи шаҳрии шаҳри Тошканд як қисми барзиёд иҷро шудани дурнамои даромад дар ҳаҷми пурра аз рӯи намудҳои зерини андозҳо гузошта шавад:
андози даромади шахсони ҷисмонӣ;
андози арзиши иловагӣ (ба истиснои андози арзиши иловашудае, ки аз ҷониби андозсупорандагони калон, ки дар замимаи № 4 ин қарор нишон дода шудааст, пардохта мешавад);
андози даромад (ба истиснои андози даромаде, ки андозсупорандагони калон, ки дар замимаи № 4 ин қарор нишон дода шудаанд, мепардозанд,  ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон тавассути муассисаҳои доимӣ фаъолият мекунанд, инчунин аз даромади ғайрирезидентҳое, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешаванд).
Дар айни замон ҳангоми ҳисоб кардани қисми барзиёд пешбинишудаи даромад аз рӯи намудҳои андозҳо, мадохилот аз андозсупорандагони калон ба ҳисоб гирифта мешаванд (ба истиснои андозҳое, ки андозсупорандагони калон, ки дар замимаи 4 ин қарор нишон дода шудаанд, мепардозанд).
Дар доираи нишондиҳандаҳои тасдиқшуда бо назардошти тағйирёбии нархҳо (тарифҳо) ва санадҳои қонунгузорӣ ба Вазорати молия ҳуқуқи азнавтақсимоти пешгӯии даромади андози арзиши иловагӣ дар қисмати минтақаҳо дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки интиқоли қисме аз барзиёд иҷро шудани дурнамои даромад аз Буҷаи ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, буҷетҳои вилоятии вилоятҳо ва буҷаи шаҳрии шаҳри Тошканд бинобар натиҷаҳои семоҳаи чорум соли 2020 дар моҳи январи соли 2021 амалӣ гардонда мешавад ва дар ҳисоботҳо барои соли 2020 нишон дода мешавад.
7. Миқдори хироҷ барои маснуоти заргарии тиллоии дар савдои чакана фурӯхташаванда дар ҳаҷми 1000 (ҳазор) сӯм барои 1 грамм нигоҳ дошта шавад.
8. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2021 дар ҳолатҳои муайяннамудаи Кумитаи давлатии андоз, барои таъхир дар пешниҳоди ҳисоботи андоз ба мӯҳлати на зиёда аз панҷ рӯз ба андозсупорандагон ҷарима андохта намешавад.
9. Аз 1 январи соли 2021 барои ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ тартиби азнавбаҳокунии ҳатмии солонаи фондҳои асосӣ, барои микрофирмаҳо ва корхонаҳои хурд - се сол бекор карда шавад.
10. Аз 1 январи соли 2021 ставкаи:
андоз барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ барои Корхонаи давлатии «Комбинати маъдани кӯҳии Навоӣ» ва ҶС «Комбинати маъдани кӯҳии Олмалиқ» дар ҳаҷми 15 фоиз оид ба тилло, палладий, нуқра ва мис;
андоз аз даромад барои КД «Комбинати маъдани кӯҳии Навоӣ» ва ҶС «Комбинати маъдани кӯҳии Олмалиқ» бо назардошти сатҳи даромаднокӣ мутобиқи замимаи №5 тасдиқ карда шавад.
11. Миқдори ҳадди ақалли имконпазири маблағҳои мубодилаи кассаи буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, буҷаи Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, буҷетҳои маҳаллии вилоятҳо ва шаҳри Тошканд барои соли 2021 тибқи замимаи № 6 тасдиқ карда шавад.
12. Индикаторҳои самаранокии фаъолияти марбут ба истифодаи маблағҳои буҷаи Вазорати маорифи халқ, Вазорати тандурустӣ, Вазорати хоҷагии об ва Кумитаи роҳҳои автомобилгарди назди Вазорати нақлиёт, мутобиқи замимаи № 7 қарори мазкур тасдиқ карда шавад.
Вазорати маорифи халқ, Вазорати тандурустӣ, Вазорати хоҷагии об ва Кумитаи оид ба роҳҳои автомобилгарди назди Вазорати нақлиёт:
татбиқ ва мониторинги нишондиҳандаҳои самаранокии дар замимаи №7 ин қарор пешбинишударо таъмин намоянд;
ба Вазорати молия оид ба иҷрои нишондиҳандаҳои самаранокии дар замимаи №7 қарори мазкур пешбинишуда, то санаи 20-уми моҳи аввали баъд аз семоҳаи ҳисоботӣ барои ташаккул ва пешниҳоди минбаъда ба Палатаи қонунгузории Олий Маҷлис ҳисобот тақдим намоянд.
Муайян карда шавад, ки баҳодиҳии иҷрои нишондиҳандаҳои самаранокии дар замимаи №7 қарори мазкур пешбинишударо хадамоти аудити дохилии вазорату идораҳо анҷом медиҳанд.
Вазорати молия ҳангоми ташаккули лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои соли 2022 корбастҳои байналмилалиро ҷалб намуда, низоми банақшагирии мақсаднокро бо муқаррар намудани нишондиҳандаҳои самаранокии хароҷоти буҷети ҳамаи вазорату идораҳо ва бо инъикос намудан  дар Паёми буҷа барои соли 2022 ҷорӣ намояд.
Вазорату идораҳо дар муддати як моҳ бо мақсади таҳлили натиҷаҳои самаранокии барномаҳои рушд дар сохтори дастгоҳҳои марказии худ дар доираи воҳидҳои штатии муқарраргардида хидмати аудити дохилӣ таъсис диҳанд.
13. Палатаи ҳисоб ва Вазорати молия аз болои иҷрои нишондиҳандаҳои самаранокии дар замимаи №7 ин қарор пешбинишуда назорати қатъӣ муқаррар кунанд.
14. Вазорати кишоварзӣ якҷоя бо Агентии оид ба кадастр, Институти илмӣ ва лоиҳакашии «Ӯздаверлоиҳа», Кумитаи давлатии андоз ва Кумитаи давлатии  омор то 1 апрели соли 2021 то ба шахсони ҳуқуқӣ, ки  заминҳои таъиноти кишоварзӣ доранд, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ, арзиши меъёрии андозбандии заминро расонанд.
15. Вазорати молия:
а) то 1 апрели соли 2021 инҳоро таҳия ва тасдиқ кунад:
якҷоя бо Палатаи ҳисоб ва Агентии мубориза бо коррупсия тартиби ҷойгиркунии иттилоотро дар веб-сомонаҳои расмӣ бо мақсади таъмини шаффофияти раванди буҷа;
тартиби навшудаи тартиб додан ва иҷрои Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистонро дар асоси тағйироту иловаҳои ба баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Ӯзбекистон вобаста ба такмили раванди буҷа воридкардашуда;
б) то 1 июли соли 2021 тартиби таҳия ва тасдиқи тартиби тартибдиҳӣ, тасдиқкунӣ ва пешниҳоди сметаи хароҷот оид ба маблағҳои  фондҳои мақсадноки давлатӣ, инчунин ҳисобот дар бораи иҷрои буҷетҳои ин фондҳо.
16. Фонди зиддибӯҳронии назди Вазорати молия аз 1 январи соли 2021 барҳам дода шавад, ба буҷаи ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол додани қисми истифоданашудаи маблағҳои ҷудошуда, ки аз ҳисоби фонд ҷудо шудаанд, инчунин бақияи фонди мазкур дар охири соли ҷорӣ таъмин карда шавад.
Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2021 тадбирҳо оид ба мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус дар доираи хароҷоти буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои муқовимат бо пандемияи коронавирус ва хариди ваксинаҳо маблағгузорӣ карда мешаванд.
21. Ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон (ба истиснои шакари сафед ва дигар), ки дар замимаи № 1 ба Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 3 апрели соли 2020 № ФП-5978 «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба дастгирии аҳолӣ, соҳаҳои иқтисодиёт ва субъектҳои соҳибкорӣ дар давраи пандемияи коронавирус» пешбинӣ шудааст, ба муҳлати то 31 декабри соли 2021 меъёри сифрии боҷи гумрукӣ татбиқ карда шавад.
22. Вазорати молия якҷоя бо Вазорати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва Вазорати корҳои дохилӣ дар муддати як моҳ лоиҳаи қонунеро, ки аз 1 январи соли 2021 озод кардан аз пардохти андози даромади шахсони ҷисмонӣ, пардохтҳои пулӣ дар шакли бонусҳо ва мукофотҳое, ки дар натиҷаи иштирок дар барномаҳое, ки бо қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ё Девони Вазирон муайян карда мешаванд, пешбинӣ менамояд.
 23. Ба Кумитаи давлатии андоз иҷозат дода шавад, ки хароҷот марбут ба баргузории бозиҳои ҷоизадорро дар соли 2021 дар асоси чекҳои онлайнии мошинҳои назоратию хазинавӣ, ки дар Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 30 октябри соли 2020 № ФП-6098 «Дар бораи чораҳои ташкилӣ оид ба паст кардани иқтисоди хуфиёна ва баланд бардоштани самаранокии мақомоти андоз», дар доираи маблағҳое, ки ба ин кумита барои соли 2021 ҷудо карда шудаанд, пӯшонад.
24. Ба баъзе қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон мувофиқи замимаи №8 тағйироту иловаҳо ворид карда шаванд.
25. Баъзе қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 1 январи соли 2021 мувофиқи замимаи №9 беэътибор дониста шаванд.
26. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон А. Н. Арипов ва муовини Сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ж. А. Қӯчқоров гузошта шавад.


Президенти  Ҷумҳурии Ӯзбекистон           Ш.МИРЗИЁЕВ

Шаҳри ТОШКАНД,
30 декабри соли 2020.

ТАФСИРИ ХУДРО ГУЗОРЕД: