ДАР БОРАИ ЧОРАҲО ОИД БА ТАШКИЛИ НИЗОМИ СИФАТАН НАВИ ТАРБИЯИ КАДРҲО ДАР СОҲАИ ТИББИ ҲАРБӢ

Дар кишвар созмон додани системаи самарабахши тандурустӣ, ки ҳифз ва беҳбудии саломатии аҳолиро таъмин мекунад, инчунин фароҳам овардани шароити зарурӣ барои тарбияи насли солим самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат мебошанд.

Дар кишвар созмон додани системаи самарабахши тандурустӣ, ки ҳифз ва беҳбудии саломатии аҳолиро таъмин мекунад, инчунин фароҳам овардани шароити зарурӣ барои тарбияи насли солим самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат мебошанд.
Дар доираи ислоҳоти васеъмиқёси дар соҳаи тиб татбиқшаванда маҷмӯи чорабиниҳо оид ба тадриҷан навсозии таълими миллии тиббӣ, ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии таълим ва технологияҳои пешрафтаи иттилоотию коммуникатсионӣ дар ин самт, гузаронидани таҳқиқоти илмӣ оид ба мушкилоти мубрами ҳифзи саломатии аҳолӣ амалӣ карда мешаванд.
Дар баробари ин, як қатор мушкилот боқӣ мондаанд, ки ба тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси системаи тибби ҳарбӣ халал мерасонанд. Аз ҷумла:
якум, системаи амалӣ барои таъмини таълими муттасили касбӣ, такмили ихтисос, мутобиқгардонии малакаҳои мутахассисони тибби ҳарбӣ ба талаботи муосир ҷорӣ карда нашудааст;
дуввум, бинобар сатҳи пасти истифодаи навигариҳо ва технологияҳои инноватсионӣ дар раванди таълим имрӯзҳо имкони ҷорӣ намудани усул ва равишҳои замонавӣ ба низоми тайёр кардани кадрҳои тиббии ҳарбӣ ва ташкили расонидани ёрии самарабахши тиббӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва оилаҳои онҳо вуҷуд надорад;
сеюм, ба тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси тибби ҳарбӣ, ки дар рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда (ва-зъиятҳо) иштирок карда, дар ин самт корҳои ташкилӣ ва профилактикиро пеш мебаранд, диққати махсус додан талаб карда мешавад.
Бо мақсади ба зинаи сифатан нав бардоштани низоми тайёр кардани афсарони баландихтисос, барои онҳо ташкили системаи омӯзиши муттасил, зина ба зина ва мақсаднок, инчунин таъмини робитаи зич байни таълим, илм ва амалия дар соҳаи тибби ҳарбӣ:
1. Дар пойгоҳи факултети ҳарбии тиббии назди Академияи тиббии Тошканд бо мақоми шахси ҳуқуқӣ Академияи ҳарбии тиббии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон (минбаъд –  Академия) ташкил карда шавад.
2. Вазифаҳои асосии Академия инҳо муайян карда шаванд:
тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳое, ки ба талаботи замонавӣ дар соҳаи тибби ҳарбӣ ҷавобгӯ мебошанд, барои вазорату идораҳое, ки ба Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил мешаванд;
тайёр кардани  мутахассисони танг, ҳайати илмию омӯзгорӣ, инчунин афсарони эҳтиётӣ ва захираи хидматҳои тиббӣ дар соҳаи тиб;
дар раванди таълим васеъ ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафтаи педагогӣ ва инноватсионии тиббӣ, барномаҳои замонавии таълимӣ ва усулҳои таълимию методӣ, ки ба стандартҳои байналмилалии таълим асос ёфтаанд;
гузаронидани корҳои илмиву таҳқиқотии фундаменталӣ, амалӣ ва инноватсионӣ, ки ба ҳалли мушкилоти мавҷудаи амалияи тибби ҳарбӣ нигаронида шудаанд;
гузаронидани тадқиқоти илмӣ оид ба рушди раванди таълим ва дар соҳаи тандурустӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои олии пешрафтаи миллӣ ва хориҷӣ, муассисаҳои олии ҳарбии таълимӣ ва илмию тадқиқотӣ;
тарбияи донишҷӯён дар рӯҳи ватанпарварӣ, дар асоси ғояҳои инсондӯстӣ ва маънавияти баланд.
3. Муқаррар карда шавад, ки Академия:
муассисаи таълими олии ҳарбии давлатӣ мебошад;
вориси қонунии факултети ҳарбию тиббии Академияи тиббии Тошканд бинобар  ҳамаи ҳуқуқҳо, ӯҳдадориҳо ва шартномаҳо мебошад;
дорои мӯҳр бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва номаш ба забони давлатӣ, суратҳисоби бонкӣ, суратҳисоби бонкӣ бо асъори хориҷӣ, штамп ва дигар реквизитҳо мебошад.
4. Тартибе муқаррар карда шавад, ки мувофиқи он:
аз соли таҳсили 2021/2022 сар карда, номзадҳо барои таҳсил дар Академия аз ҷониби Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз байни донишҷӯёне, ки курси панҷуми факултаи «кори табобатӣ» ва соли чоруми факултаи «кори тиббию профилактикӣ»-и муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии Ҷумҳурии Ӯзбекистонро хатм карда, натиҷаҳои баландтаринро оид ба ҷамъбасти таълим нишон додаанд, хоҳиши идома додани таҳсилро дар Академияи ҳарбии тиббӣ, дар оянда тибқи шартнома аз хизмати ҳарбӣ гузаштанро изҳор намудаанд, бинобар вазъи саломатӣ ба хизмати ҳарбӣ мувофиқат мекунанд, интихоб карда мешаванд;
таълими ҳатмии дусолаи курсантҳо дар Академия дар асоси барномаи ду марҳилаи таълими тиббии ҳарбӣ сурат мегирад: соли аввал — дараҷаи бакалавр, соли дуюм — интернатураи ҳарбӣ аз рӯи ихтисосҳои барои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон зарурӣ;
ба курсантҳое, ки дараҷаи бакалавриати Академияро хатм кардаанд, аввал унвони ҳарбии «лейтенанти хидмати тиббӣ» ва дипломи намунаи давлатӣ дар бораи гирифтани ихтисоси “духтури ҳарбӣ” дода мешавад, пас аз хатми интернатураи ҳарбӣ – унвони навбатии ҳарбии “лейтенанти калони хидмати тиббӣ” ва гувоҳномаи намунаи муқарраршуда дар бораи гирифтани ихтисоси дахлдор дода мешавад.
таълими хатмкунандагон дар факултетҳои «кори табобатӣ» ва «кори тиббию профилактикӣ»-и муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар асоси барномаи таълими ҳарбии тиббии Академия ба таҳсил дар Академия баробар карда мешавад;
кадрҳои тиббии ихтисосҳои танг дар соҳаи тиб дар ординатураи клиникӣ ва магистратураи Академия, кадрҳои илмию омӯзгорӣ — дар докторантураи он тайёр карда мешаванд;
Госпитали марказии клиникии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон пойгоҳи таълимию клиникӣ, инчунин маркази асосии таъминоти Академия ба ҳисоб меравад.
5. Аз соли таҳсили 2021/2022 ба Академия:
бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кормандони тиб, ки дигар муассисаҳои таълими тиббии Ҷумҳурии Ӯзбекистонро дар асоси пуливу қарордодӣ хатм кардаанд;
таълим, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳои тиббӣ барои кишварҳои хориҷӣ дар асоси созишномаҳо ва шартномаҳои байниҳукуматӣ  иҷозат дода шавад.
6. Дар сохтори Академия Донишкадаи илмию тадқиқотии тибби ҳарбӣ бидуни мақоми шахси ҳуқуқӣ бо муайян намудани вазифаҳои асосии он ташкил карда шавад:
аз нуқтаи назари илмӣ омӯхтани ташаккули ақидаҳо дар бораи манбаъҳои санитарию эпидемиологӣ, падидаҳо, омилҳо ва амнияти биологӣ, гузаронидани тадқиқот оид ба ташаккул ва рушди низоми самарабахше, ки қодиранд ба таҳдидҳои биологӣ ҷавобгӯи талаботи замон фавран вокуниш нишон диҳанд;
гузаронидани тадқиқоти илмӣ дар соҳаи таъмини амнияти биологии аҳолӣ ва ҳайати шахсӣ, таҳлил ва таҳияи чораҳои комплексии аз ҷиҳати илмӣ асоснок барои муқовимат бо таҳдидҳои эҳтимолӣ, ҳамоҳангсозии системаи назорати таҳдидҳои биологӣ;
тайёр кардани кадрҳои миллӣ дар соҳаи амнияти биологӣ ва пеш бурдани фаъолият ҳамчун маркази таълимию илмӣ ҳангоми амалӣ намудани тадқиқоти илмӣ дар ин самт;
омӯхтани таҷрибаи таъминоти тиббӣ ба қӯшунҳо ва мушкилоти мавҷуда бо мақсади созмон додан ва дар амал татбиқ намудани дастовардҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок.
7. Инҳо тасдиқ карда шаванд:
сохтори ташкилию штатии Академияи ҳарбии тиббии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон мувофиқи замимаи №1;
рӯйхати ихтисосҳои (самтҳои) таҳсил дар Академияи ҳарбии тиббии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон мувофиқи замимаи №2;
«Харитаи роҳ» оид ба ташкили низоми сифатан нави омодасозии кадрҳои низомӣ дар соҳаи тиб тибқи замимаи №3;
рӯйхати унвонҳои асосии ҳарбӣ ва разрядҳои тарифӣ оид ба вазифаҳо, ки хизматчиёни ҳарбӣ тибқи шартномаи Академияи ҳарбии тиббии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ишғол мекунанд, мутобиқи замимаи № 4.
Ташкили Академия дар асоси сохтори ташкилию штатии он бо роҳи ба Вазорати мудофиа ҷудо кардани воҳидҳои иловагии штатии курсантҳо – 40, донишҷӯён – 100, қисми боқимондаи ҳайати шахсӣ – дар доираи шумораи ҳадди аксари муқарраршудаи қӯшунҳои Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба амал бароварда шавад.
Ба Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳуқуқ дода шавад, ки дар ҳолати зарурӣ ба сохтори ташкилию штатии Академия дар доираи шумораи ниҳоии муқарраршудаи нерӯҳои Вазорати мудофиа тағйирот ворид кунад.
8. Академия дар суроғаи зерин ҷойгир карда шавад: шаҳри Тошканд, ноҳияи Мирзо Улуғбек, кӯчаи Зиёлилар, хонаи 4, дар ҳудуди шаҳраки низомии №83, дар асоси ҳуқуқи истифодаи ройгон.
9. Вазорати мудофиа ва Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Ӯзбекистон:
барои анҷом додани таълими курсантҳо дар соли таҳсили 2020/2021, ки дар соли 2019 дар асоси барномаҳои таълимии мавҷуда дар пойгоҳи Академияи тиббии Тошканд ва Академия ба факултаи ҳарбию тиббии Академияи тиббии Тошканд дохил шудаанд, чораҳо андешад;
ба он хатмкунандагони соли 2021 Академия, ки нишондиҳандаҳои баландтарини илмӣ доранд, иҷозати идома додани таҳсил дар интернатураи ҳарбӣ дода шавад.
10. Ба вазири мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон иҷозат дода шавад, ки ба тартиби истисно, вазифаҳои ҳайати афсарони Пажӯҳишгоҳи тиббии ҳарбии Академияро муҷаҳҳаз гардонад, инчунин тибқи шартнома ба хидмати ҳарбӣ номнавис кунад ва ба мутахассисони баландихтисоси тибби шаҳрвандии соҳаи тиб, ки хоҳиши гузаштани хидмати ҳарбиро бинобар қарордод изҳор кардаанд, рутбаҳои ҳарбии афсарони калонро бидуни интихоби пешакӣ ва ҳарбию касбӣ аз рӯи натиҷаи муоинаи тиббӣ, новобаста аз он, ки онҳо ба синну соли хидмати ҳарбӣ расидаанд ё не, диҳад.
11. Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон якҷоя бо вазорату идораҳои манфиатдор дар муддати ду моҳ лоиҳаи қарори ҳукуматро барои тасдиқ ба Девони Вазирон тақдим намояд, ки ташкили фондҳои рушди фаъолияти илмию тадқиқотии назди Академия ва Донишкадаи ҳарбии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва алоқаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон бидуни мақоми шахси ҳуқуқӣ пешбинӣ менамояд.
12. Муқаррар карда шавад, ки:
а) ба роҳбар, муовини роҳбар ва ҳайати профессорию омӯзгории Академия, ки бо фаъолияти педагогӣ машғуланд, инчунин ба роҳбар ва ходимони илмии Донишкадаи илмию тадқиқоти тиббии ҳарбӣ ҳармоҳа ба андозаи зерин иловапулӣ дода мешавад:
50 фоизи маоши мансабии асосӣ —  барои кормандон аз зумраи ҳайати шаҳрвандӣ;
100 фоизи маоши асосии вазифавӣ – барои хизматчиёни ҳарбии шартномавӣ;
б) музди меҳнати ҳайати шаҳрвандӣ, ки мансабҳои сардор, роҳбарикунанда, калон ва хурди илмии Академия ва Донишкадаи ҳарбии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ва алоқаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистонро ишғол мекунанд, ба андозаи баробар ба музди мансабии кормандони илмӣ ва роҳбарикунандаи муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, ки дар татбиқи барномаҳои илмию техникии таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва инноватсионӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетии муқаррарнамудаи қонун иштирок мекунанд, сурат мегиранд;
в) ба мутахассисони дигари муассисаҳои тиббии ҷумҳурӣ, ки бевосита ба гузаронидани машғулоти таълимию амалии Академия ҷалб карда мешаванд, аз ҷониби  Академия дар ҳаҷми 10 фоизи андозаи асосии дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳисобшудаи базавӣ барои ҳар як соати академии фаъолияти омӯзгорӣ иловапулӣ пардохта мешавад;
г) таъминоти Академия аз ҳисоби Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, маблағҳои ғайрибуҷетии Вазорати мудофиа ва дигар маблағҳое, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, сурат мегирад.
13. Вазорати мудофиа, Вазорати тандурустӣ, Вазорати таълими олӣ ва миёнаи махсус, Вазорати рушди инноватсионии Ҷумҳурии Ӯзбекистон якҷоя бо дигар вазорату идораҳои манфиатдор то оғози соли таҳсили 2020/2021:
таркиби профессорону омӯзгорон ва кормандони илмии Академияро интихоб намуда, бо тартиби муқарраршуда ҷойҳои холиро бо мутахассисони баландихтисоси тахассуси дахлдор бо назардошти талабот ба онҳо пешниҳодшуда пурра гардонад;
ба раванди таълим ва фаъолияти илмию тадқиқотии Академия, аз ҷумла дар асоси шартнома, мутахассисон ва коршиносони соҳибихтисоси муассисаҳои таълимӣ ва илмию тадқиқотии пешбарандаи ватанию хориҷӣ, мақомоти идораи давлатӣ, иттиҳодияҳои хоҷагидорӣ ва дигар ташкилотҳоро ҷалб намояд;
такмил додани тайёрии касбии ҳайати профессорию омӯзгорӣ ва кормандони илмии Академияро бо истифодаи нерӯи кадрӣ ва заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти олии пешқадами ватанию хориҷӣ, марказҳои махсусгардонидашуда ва илмӣ-амалӣ, инчунин институтҳои тадқиқотӣ таъмин намоянд.
Ба роҳбари Академия ҳуқуқи бастани созишнома ва шартномаҳои дуҷонибаро дар соҳаи маориф бо муассисаҳои таҳсилоти олии миллӣ ва байналмилалӣ таъмин намояд.
14. Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон инҳоро таҳия ва ба Девони Вазирон тақдим намояд:
дар давоми ду моҳ лоиҳаи қарори ҳукумат дар бораи суръат бахшидан ба сохтмони иншооти инфрасохтори Академия;
дар тӯли се моҳ Барномаи маҷмӯии сохтан ва такмил додани инфрасохтор ва пойгоҳи таълимию моддии Академияи ҳарбии тиббии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистонро, ки таъмини Академияро бо таҷҳизоти замонавии таълимӣ ва фанҳо, иншооти лабораторӣ ва комплексҳои машқӣ пешбинӣ менамояд.
15. Вазорати рушди иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва Вазорати молия ба Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои татбиқи тадбирҳои пешбининамудаи қарори мазкур  лимитҳои иловагии сармоягузории марказонидашуда ва маблағҳои буҷетӣ барои солҳои 2021 ва минбаъда ҷудо кунанд.
16. Вазорати мудофиа якҷоя бо Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин дигар вазорату идораҳои манфиатдор дар муддати ду моҳ ба Девони Вазирон оид ба тағйирот ва иловаҳо ба қонунгузорӣ, ки аз қарори мазкур  бармеоянд, пешниҳод  тақдим намояд.
17. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон А.Н.Арипов ва котиби Шӯрои амнияти назди Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон В.В.Маҳмудов гузошта шавад.

Президенти  Ҷумҳурии  Ӯзбекистон
Ш.МИРЗИЁЕВ

Шаҳри ТОШКАНД,
22 октябри соли 2020.

ТАФСИРИ ХУДРО ГУЗОРЕД: